Skrevet av: Erik Dahle, publisert 01.01.2017

Allmennlege Jørgen Hammerstrøm

 • Dr.Hammerstrøm tok medisinsk embetseksamen i Oslo 1982.
 • Han har arbeidet både som kommunelege 1 og 2 mellom 1985 og 1999 og ble spesialist i allmennmedisin  i 1993
 • Han har nærmere 2 års sykehustjeneste ved indremedisinske avdelinger i Stavanger og Kiruna, Sverige
 • Mellom 1999 og 2015 var Hammerstrøm ansatt ved Forusakutten AS der han var medisinsk faglig ansvarlig for allmennlege- og vaksineseksjonen
 • Han er godkjent petroleumslege fra 2013
Spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi Manan Hanan
 
 • Dr.Hanan har sin legeutdannelse ved Comenius Universitet i Bratislava, Tsjekkoslovakia. Han var ferdig utdannet lege i 1979
 • Generell kirurgi fra Damaskus og Norge, samt Gastrokirurgi fra Norge.
 • Hanan har arbeidet som lege i Norge siden 1988 og praktisert ved sykehus i Oslo, Elverum, Stord og Stavanger. Han har vært kommunelege i Trysil og har arbeidet ved Oslo og Sandnes legevakt
 • Fra 2000 til 1.juli 2016 har Hanan arbeidet ved Forusakutten som kirurg. I tillegg jobbet han som bedriftslege fra 2003 - 2012
 • Han er godkjent petroleumslege fra 2013
Spesialist i allmennmedisin og nevrologi Silvia Carolina Harboe
 
 • Dr. Harboe tok  første del av legeutdanningen ved universitetet i El Salvador.

 • Hun ble cand. med. ved Oslo universitet i 2002.

 • Etter turnus ved SUS jobbet hun med frivillig legearbeid i Liberia og Guatemala tilknyttet Mercy Ships.

 • Hun var deretter fastlege ved Hundvåg legesenter fram til 2010.

 • Mellom 2011 og 2015 tok hun spesialistutdannelse i nevrologi ved SUS.

 • Fra 2015 til februar 2017 arbeidet  Dr. Harboe ved Forusakutten som allmennlege og nevrolog.

 • Hun er godkjent petroleumslege fra 2015.

Kiropraktor Trygve Øgreid
 
 • Kiropraktor utdannet fra AECC, England, graduerte i 2000.
 • Har jobbet på Forusakutten siden 2001.
 • Tidligere praksis ved Kiropraktisk senter i Egersund fram til 2011.
 • Etterutdanningskurs i behandling av skulder, albu, håndledd, ankel, kne og hofte. Også tilleggskurs i behandling av rygg generelt.
 • Medlem av Norsk Kiropraktorforening.
Diabetes og Livstilsykepleier Merete Ree Frafjord
 
 • Bachelor i sykepleie, 1996-1999
 • Sykepleier ved Tabo, 1999-2001
 • Sykepleier ved Universitetssykehuset i Stavanger, 2001-2008
 • Videreutdanning i diabetes ved Høgskolen i Bergen, 2006-2007
 • Leder på Forusakuttens Livsstilsklinikk, diabetessykepleier og kostveileder, 2008-2016
 • Kursholder på Lærings- og mestringssenteret for ungdom med type1 diabetes fra 2008
 • Kursholder Fiskesprell i regi av Fylkeskommunen fra 2015
Sykepleier Tone Hanan
 
 • Offentlig godkjent sykepleier 1985 fra sjukepleiarhøgskulen i Sogn og Fjordane
 • Jobbet ved Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, ortopedisk avdeling
 • Korttidsengasjement ved sykehjem i Granvin og Elverum
 • Jobbet ved Fylkessjukehuset på Stord, medisinsk og kirurgisk avdeling
 • Jobbet ved Forusakutten fra 2001 - januar 2017
Autorisert Helsesekretær Tine Monica Vaule
 
 • 18 års erfaring innen sykehus, legekontor og helserelatert salg.
 • Har jobbet ved Stavanger Universitetssykehus, Tjelta legesenter, Håbet legesenter, Helseavdeling i Norengros og Aleris Medisinske senter og Sykehus, Hinna Park
Medisinsk sekretær Helle Fløisvik
 
 • 12 års erfaring innen privat legekontor og sykehus
 • Jobbet ved Forusakutten fra 2005-2014
 • Jobbet 3 år ved Aleris Medisinske senter og sykehus , Hinna Park
 

Andre behandlere som er knyttet opp mot Forus Helse

  Lege Julia Katharina Evjen
Ortoped, Allmennlege og Sjømannslege
  Lege Jarle Kjøsen
Allmennlege
  Psykolog Espen Hamre
 

Psykolog Turid Moen

Er også spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Konsultasjoner på norsk og engelsk.

 

Jon Gottfred Andersen

Hudlege