Skrevet av: Erik Dahle, publisert 01.01.2017

Allmennlege Jørgen Hammerstrøm

 • Dr.Hammerstrøm tok medisinsk embetseksamen i Oslo 1982.
 • Han har arbeidet både som kommunelege 1 og 2 mellom 1985 og 1999 og ble spesialist i allmennmedisin  i 1993
 • Han har nærmere 2 års sykehustjeneste ved indremedisinske avdelinger i Stavanger og Kiruna, Sverige
 • Mellom 1999 og 2015 var Hammerstrøm ansatt ved Forusakutten AS der han var medisinsk faglig ansvarlig for allmennlege- og vaksineseksjonen
 • Han er godkjent petroleumslege fra 2013
Spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi Manan Hanan
 
 • Dr.Hanan har sin legeutdannelse ved Comenius Universitet i Bratislava, Tsjekkoslovakia. Han var ferdig utdannet lege i 1979
 • Generell kirurgi fra Damaskus og Norge, samt Gastrokirurgi fra Norge.
 • Hanan har arbeidet som lege i Norge siden 1988 og praktisert ved sykehus i Oslo, Elverum, Stord og Stavanger. Han har vært kommunelege i Trysil og har arbeidet ved Oslo og Sandnes legevakt
 • Fra 2000 til 1.juli 2016 har Hanan arbeidet ved Forusakutten som kirurg. I tillegg jobbet han som bedriftslege fra 2003 - 2012
 • Han er godkjent petroleumslege fra 2013
Spesialist i allmennmedisin og nevrologi Silvia Carolina Harboe
 
 • Dr. Harboe tok  første del av legeutdanningen ved universitetet i El Salvador.

 • Hun ble cand. med. ved Oslo universitet i 2002.

 • Etter turnus ved SUS jobbet hun med frivillig legearbeid i Liberia og Guatemala tilknyttet Mercy Ships.

 • Hun var deretter fastlege ved Hundvåg legesenter fram til 2010.

 • Mellom 2011 og 2015 tok hun spesialistutdannelse i nevrologi ved SUS.

 • Fra 2015 til februar 2017 arbeidet  Dr. Harboe ved Forusakutten som allmennlege og nevrolog.

 • Hun er godkjent petroleumslege fra 2015.

Kiropraktor Trygve Øgreid
 
 • Kiropraktor utdannet fra AECC, England, graduerte i 2000.
 • Har jobbet på Forusakutten siden 2001.
 • Tidligere praksis ved Kiropraktisk senter i Egersund fram til 2011.
 • Etterutdanningskurs i behandling av skulder, albu, håndledd, ankel, kne og hofte. Også tilleggskurs i behandling av rygg generelt.
 • Medlem av Norsk Kiropraktorforening.
Diabetes og Livstilsykepleier Merete Ree Frafjord
 
 • Bachelor i sykepleie, 1996-1999
 • Sykepleier ved Tabo, 1999-2001
 • Sykepleier ved Universitetssykehuset i Stavanger, 2001-2008
 • Videreutdanning i diabetes ved Høgskolen i Bergen, 2006-2007
 • Leder på Forusakuttens Livsstilsklinikk, diabetessykepleier og kostveileder, 2008-2016
 • Kursholder på Lærings- og mestringssenteret for ungdom med type1 diabetes fra 2008
 • Kursholder Fiskesprell i regi av Fylkeskommunen fra 2015
Sykepleier Tone Hanan
 
 • Offentlig godkjent sykepleier 1985 fra sjukepleiarhøgskulen i Sogn og Fjordane
 • Jobbet ved Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, ortopedisk avdeling
 • Korttidsengasjement ved sykehjem i Granvin og Elverum
 • Jobbet ved Fylkessjukehuset på Stord, medisinsk og kirurgisk avdeling
 • Jobbet ved Forusakutten fra 2001 - januar 2017
Autorisert Helsesekretær Tine Monica Vaule
 
 • 18 års erfaring innen sykehus, legekontor og helserelatert salg.
 • Har jobbet ved Stavanger Universitetssykehus, Tjelta legesenter, Håbet legesenter, Helseavdeling i Norengros og Aleris Medisinske senter og Sykehus, Hinna Park
Medisinsk sekretær Helle Fløisvik
 
 • 12 års erfaring innen privat legekontor og sykehus
 • Jobbet ved Forusakutten fra 2005-2014
 • Jobbet 3 år ved Aleris Medisinske senter og sykehus , Hinna Park
 

Andre behandlere som er knyttet opp mot Forus Helse

 

Lege Julia Katharina Evjen
Ortoped, Allmennlege og Sjømannslege

Undersøkelse og behandling av:

 • Akutte skader
 • Ryggproblemer
 • Leddslitasje
 • Injeksjoner (PRP behandling) for å utsette eventuell operative inngrep av artrose
 

Psykolog Odd Ravndal 
Psykolog fra Universitetet i Bergen, 1981. Privat praksis fra 1990.

Variert yrkespraksis: 

 • Grunnskolen PPT, Hå kommune
 • Kriminalomsorgen
 • Rusomsorg, poliklinikk
 • Næringsliv innen personalutvikling
 • Arbeidsmarkedsetat, kurs for folk i omstilling
 • Veiledning av personalgrupper
 • Klinisk praksis for voksne og ungdom
 • 25 års erfaring fra arbeid i rettsvesen, som sakkyndig i barnesaker

 

  Psykolog Espen Hamre
 

Psykolog Turid Moen

Er også spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Konsultasjoner på norsk og engelsk.

 

Jon Gottfred Andersen

Hudlege