Skrevet av: Erik Dahle, publisert 01.01.2017

Forus Helse  vil normalt IKKE kunne utføre eller håndtere

 

 • Førerkortattester  for personer med sykdom,helsesvekkelse eller medikamentbruk av betydning for kjøreevnen som bruker fastlege.

 • Førerkortattester for personer over 75 år som bruker  fastlege.

 • Særlig ressurskrevende utredninger eller kontroller. Nærmere informasjon vil bli gitt ved henvendelse. 

 • Forskrivning av vanedannende medikamenter over tid til personer som har valgt å stå utenfor fastlegeordningen der medikamentbehovet er den viktigste årsak til kontakten.

 • Forskrivning av medikamenter som verken er SLV-godkjent eller fremgår  av listen over godkjenningsfritak.

 • Forskrivning av medikamenter  utenfor vedtatt godkjenningsområde med mindre annen,solid medisinsk dokumentasjon foreligger.

 • Blodprøvetaking på rekvisisjon fra ikke autorisert helsepersonell.

 • Blodprøvetaking  på  mulig  medisinsk indikasjon som skal analyseres av laboratorium i utlandet.

 • Blodprøvetaking  på  ikke medisinsk indikasjon med mindre prøven analyseres ved godkjent norsk laboratorium og det er tilrettelagt for  full egenbetaling. 

 • Genetiske screeningundersøkelser .

 • Gentesting  for å avdekke sykdomsdisposisjon er regulert i Bioteknologiloven.Slik testing foregår i Norge bare ved godkjente avdelinger .

 • FHs leger kan imidlertid henvise for gentesting hvis det foreligger medisinske grunner  for dette.