Kiropraktor

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 18.02.2017

Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder. Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøkelser.

Ryggplager er den vanligste årsaken til at folk søker hjelp hos kiropraktor, mens det i mindre grad er kjent at kiropraktorer også behandler alle andre tilstander hvor det er feilfunksjon og smerte i hele bevegelsesapparatet.

En kiropraktor er offentlig godkjent og fungerer som primærkontakt. Dette innebærer at du som pasient kan komme direkte til oss uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine nerve-, muskel- og skjelettplager.

Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Pasientens betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.

I 1989 ble kiropraktorene en av landets autoriserte helsepersonellgrupper. Som autorisert helsepersonell er tittelen som "kiropraktor" beskyttet.

Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr å behandle med hendene. Kiropraktikkens historie startet for drøyt 100 år siden i USA da kiropraktikkens grunnlegger, D.D. Palmer ( 1845 - 1914) postulerte den første kiropraktiske sykdomsteori ved å sette ryggsøylens funksjon i sammenheng med nervesystemets integritet.

Norge fikk sin første kiropraktor i 1922, og Norsk Kiropraktorforening ble stiftet 1935 og har i dag ca. 400 aktive medlemmer. Profesjonen er i sterk vekst med over 270 studenter under utdanning.